Kommittéer

Saltsjöbadens Golfklubb är en ideell förening med en aktiv kommittéverksamhet med olika ansvarsområden. I kommittéerna arbetar medlemmar ideellt, med stort engagemang. Klubbens styrelse utser kommittéordförande och kommittéordföranden utser sedan ledamöter i kommittén. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella kommittén eller kansliet.

Du hittar mer information om kommittéerna och deras verksamhet under respektive kommitté.