Tävlingsprogram

Tävlingsanmälan

DELTAGARE HAR I OCH MED ANMÄLAN TILL TÄVLING OCKSÅ ACCEPTERAT ATT FÖLJA TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA!

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla tävlingar på GKS. Dessutom gäller:

  • Regler för golfspel (Gäller från januari 2019)
  • Spel- och tävlingshandboken (SGF, gäller från 2020)
  • SGFs generella lokala regler, bestämmelser och ordningsregler, Amatörbestämmelser, Företagsgolf och RFs stadgar kap. 12, Tävlingar.
  • Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.

ANMÄLAN TILL TÄVLING Anmälan sker via Min Golf, som nås på www.golf.se, eller via terminalen i receptionen, i undantagsfall med hjälp av receptionen. Val av tees ges efter ålderskategori om inget annat meddelats i tävlingsbestämmelserna för respektive tävling. Se respektive tävling för mer information. SoT 8.4.4.2 sid 82 Tee i handicaptävlingar. Val av tees är en möjlighet vid anmälan, ålderskategorin gäller om man fyller år under kalenderåret.
Herrar 70 år – Möjlighet till blå tee
Herrar 80 år – Möjlighet till röd tee
Damer 70 år – Möjlighet till orange tee
Pojkar <12 år – Möjlighet till röd tee
Flickor <12 år – Möjlighet till orange tee

VARDAGS-, SOLSIDAN- och 9-HÅLSMEDLEMMAR (med officiellt hcp) får delta i GKS tävlingar på helger mot gällande tävlingsgreenfee.

ANMÄLNINGSAVGIFT ERLÄGGS OBLIGATORISKT VID ANMÄLAN Avgiften kan erläggas enligt följande:

  • Webbetalning vid anmälan i Min Golf.
  • Kortbetalning i terminalen vid receptionen.
  • Betalning vid anmälan i receptionen.
  • Återbud skall snarast meddelas receptionen tel. 08 – 717 01 25 eller på tävlingsdagen till tävlingsledningen.
  • Efter anmälningstidens utgång återbetalas inte anmälningsavgiften utan giltig anledning.

 

EFTERANMÄLAN Efteranmälan till tävling tas endast emot efter godkännande av tävlingsledaren.

ÖVERANMÄLAN Vid scratchtävlingar sker urval enligt hcp-principen. Vid övriga tävlingar sker urval enligt anmälningsordning.

STARTLISTA Startlista publiceras på www.golf.se Min Golf. Startlistan är tillgänglig dagen efter lottning. Återbud skall snarast meddelas receptionen. Efter anmälningstidens utgång ingen återbetalning av anmälningsavgiften. För att lotta en tävling/tävlingsklass krävs minst 3 anmälda spelare till singeltävlingar och 3 anmälda par till partävlingar. Tävlande som inte vill få sitt namn publicerat på Internet (Min Golf) måste själv gå in och markera på Mina Uppgifter.

STARTANMÄLAN Tävlande skall anmäla sig till tävlingsledningen senast 15 minuter före start.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING Spelare, som utan att anmäla godtagbart skäl uteblir från start, skall anmälas till Tävlingskommittén. Påföljden kan bli avstängning från deltagande i alla GKS-tävlingar nästkommande 14 dagar.

GOLFBILAR/MOPEDER Se Spel- och tävlingshandboken (SGF 2020 1.10 sid 22)

KORREKT HCP TÄVLINGSDAGEN Den tävlande är ansvarig för att korrekt hcp är registrerat i GIT tävlingsdagen. SoT 2.7 ff sid 36

TÄVLINGSLEDARE Tävlingsledaren avgör eventuella tvister och dennes beslut är slutgiltigt. (R20) Protester skall inlämnas skriftligt till tävlingsledningen före prisutdelningen.

PRISER Priser skall avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren. Om särskilda skäl förhindrar närvaro skall ombud utses och noteras av tävlingsledningen. Priser som inte avhämtas tillfaller klubben. Färskvaror som pris går dock vidare till nästa pristagare.

ÄNDRINGAR Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.

MATCHTÄVLINGAR Anmälan sker på Min Golf. Se respektive tävling för tävlingsbestämmelser.

Tävlingsinformation för av GKS/TK anordnade tävlingar finns på Min Golf och på GKS hemsida.