Driving range

Ni kan betala med ert betalkort direkt i bollmaskinen.

Polletter och rangekort kan köpas i shopen.

Onsdagar klipps rangen och stänger kl 17:30 (maskinen stänger kl 17:00) och öppnar åter torsdag morgon kl 08:00.

Priser
1 polett – 30 kr (ca 25 bollar)
6 polletter – 150 kr

Nya rangekort kostar 50 kr för kortet
Rangekort – 500 kr (värde 630 kr)
Rangekort – 1000 kr (värde 1410 kr)
Rangekort – 2000 kr (värde 3000 kr)