Avrostningskurs 2024

Den här kursen riktar sig till dig som vill komma igång med säsongen på ett bra sätt oavsett nivå. Vi tränar sving och närspel där du får med dig träningstips och övningar.

Kursinfo:

  • Pris 500 kr
  • 2 timmar träning
  • Rangebollar ingår
  • Grupp med 5-10 deltagare
  • Samling vid klubbhuset

Kurstillfällen:

Kurs 1

Dag: Lördagen den 4 maj
Tid: 10:00-12:00
Tränare: Henrik Sohlberg

Kurs 2

Dag: Lördagen den 25 maj
Tid: 13:00-15:00
Tränare: Cecilia Leijon-Fröjd

Anmälan:

Anmälan via e-post proswedegolf@telia.com. Ange namn och önskad kurs.

Betalning sker till respektive tränare vid anmälan. När betalning är gjord är din plats garanterad.

Eventuell avanmälan ska ske senast 3 dagar innan kursstart. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras full avgift.