Banguide

Saltsjöbadens golfklubb har två mycket utmanande golfbanor, en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Båda banorna är av karaktären park/skogsbana.

18-hålsbanan

Banan började anläggas i början av 1970 och stod färdig 1976. En mycket trevlig skogsbana som under senaste år genomgått en riktig ansiktslyftning. Flera nya hål har anlagts, många greener har byggts om och alla hål har nu grästees. En riktig utmaning för den kräsne golfaren! För gäst krävs handicap 36 för att spela på 18-hålsbanan.9-hålsbanan

Banan anlades ursprungligen 1929 med klubbhuset i stationsbyggnaden vid Tattby. Under åren har banan byggts om vid ett flertal till fällen. Nu finns stora konstgrästees på samtliga hål. Banan är öppen för spelare med grönt kort alla dagar i veckan.