Information om medlemskap

Har du frågor gällande medlemskap, vänligen kontakta kansli@saltsjobadengk.se

Enligt våra bokningsregler har fullvärdiga medlemskap möjligheten att ha 3 bokningsbara tider samtidigt varav 1 helgtid medan övriga medlemskap har möjligheten till 2 bokningsbara tider samtidigt varav 1 helgtid.

Medlemskap utan krav på ägande av spelrätt
Knatte 9-hålsmedlem -12årFritt spel 9-hålsbanan1 790 kr
Junior 9-hålsmedlem 13-21årFritt spel 9-hålsbanan2 120 kr
Junior Fullvärdig medlem -21årFritt spel alla dagar alla tider4 210 kr
Yngre senior Fullvärdig medlem 22-29årFritt spel alla dagar alla tider6 960 kr
Solsidan medlemskap från 18årRabatterad greenfee 9-hålsbanan1 090 kr
Senior fullvärdig 1-årsmedlemskapFritt spel alla dagar alla tider11 690 kr
Medlemskap med krav på ägande av spelrättGäller från 30 års ålder
Passiv medlemInaktivt medlemskap900 kr
Senior 9-hålsmedlemFritt spel 9-hålsbanan4 650 kr
Efter jobbet medlemFritt spel alla dagar efter 16:004 870 kr
Senior vardagsmedlemFritt spel helgfria vardagar8 170 kr
Senior fullvärdig medlemFritt spel alla dagar båda banor10 260 kr
Generella villkor
Utträde
 • Om du vill utträda som medlem ska det anmälas till klubben senast sista december. Om det inte sker löper medlemskapet vidare under kommande kalenderår.
Ändring av medlemskategori
 • Om du vill ändra din medlemskategori ska det anmälas till klubben senast sista november.
  Ex: Om du vill byta från Fullvärdig medlem till Vardagsmedlem eller vice versa.
Förändring av medlemskategori pga. ålder
 • Medlem som byter medlemskategori på grund av ålder flyttas till ny kategori.
  Ex: Junior upp till 21 år som kommande år fyller 22 år flyttas till kategori Yngre senior 22-29 år.
Bestämmelser för spelrättsägare

För mer information vänligen se flik bestämmelser för innehavare av spelrätt

Betalning av spelavgift
 • Innehavare av spelrätt per sista december är skyldiga att betala spelavgift samt inneha ett aktivt medlemskap i golfklubben.
 • Undantag till ovan är om man innan sista december ansöker och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrätten till klubben för vidare uthyrning. Passiva medlemsavgiften tillkommer då på 900kr.
Återlämning av spelrätt till klubben
 • Innehavare av spelrätt som önskar återlämna spelrätten till golfklubben utan ersättning senast sista december och samtidigt utträda ur klubben. Då är innehavare inte längre skyldig att inneha ett aktivt medlemskap eller skyldig att betala spelavgift.
Sälja spelrätt
 • Spelrätt kan säljas på öppna marknaden. När spelrättöverlåtelse har lämnats in och spelrätten har registrerats på köparen finns inga skyldigheter kvar gällande innehavande av ett aktivt medlemskap.