Träningsdag tjejer/damer 2024

4 timmars träning.

Under träningen träffar du andra damer från klubben, kanske hittar du också nya spelkamrater inför den kommande säsongen.

Öppen för medlem, vänner och bekanta.

Kursinfo:

  • Pris 900 kr
  • 4 timmars träning
  • Rangebollar ingår
  • Samling vid klubbhuset

Kurstillfällen:

Träningsdag tjejer/damer

Dag: Lördagen 15 juni
Tid: 10:00-15:00
Tränare: Cecilia Leijon-Fröjd

Anmälan:

Anmälan via e-post proswedegolf@telia.com. Ange namn och önskad kurs.

Betalning sker till respektive tränare vid anmälan. När betalning är gjord är din plats garanterad.

Eventuell avanmälan ska ske senast 3 dagar innan kursstart. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras full avgift.