Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 30 år.

Du ansöker först om medlemskap och när ditt medlemskap beviljas skaffar du en spelrätt.

Så här går överlåtelsen till:

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  • Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  • Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  • Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  • Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  • Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  • Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Vänligen läs våra bestämmelser för innehavare av spelrätt innan du köper en spelrätt.

SäljareMejladressTelefonnummerPris
Irene GrundströmIrene.grundstrom@gmail.com070-966 37 376 000 kr
Lizetty Valenzuelalizetty@gmail.com070-874 20 227 000 kr
Martin Hindorffmartin.hindorff@gmail.com070-466 84 625 500 kr
Jan Svanströmjan.svanstrom@telia.com070-549 10 795 000 kr
Ulrika Zittingulrika.zitting@telia.com070-967 94 838 500 kr
Pär Zittingpar.zitting@telia.com070-884 86 808 500 kr
Ann-Christina Sandinstyrkvinnan@gmail.com073-757 83 835 000 kr
Urban Sandinstyrmannen@gmail.com070-575 13 555 000 kr
Claes Malmc.malm@hotmail.com070-273 90 375 000 kr
Michael Smithmick@qstamp.com070-493 06324 500 kr
Markus Öbergvmhome.oberg@gmail.com8 000 kr
Klas Ionzonklas.ionzon@forumils.se10 000 kr
Peter Sandströmpeter.sandstrom@stampelgrodan.se070-520 03 138 000 kr
Kerstin Sandströmpeter.sandstrom@stampelgrodan.se070-872 73 108 000 kr
Per Carleperlgcarle@gmail.com7 500 kr
Inga Wihman Frödinginga@froding.nu070-833 85 8810 000 kr
Kristian Agneklevk.agne1968@gmail.com070-768 36 897 500 kr
Gert Slatargert.slatar@gmail.com070-632 80 918 000 kr
Sirpa Slatarsirpa.slatar@hotmail.com070-928 01 568 000 kr
Dagmar Sjölindagmar.sjolin@yahoo.se7 500 kr
P-O Rabnerpo.rabner@gmail.com070-892 74 426 500 kr
P-O Rabnerpo.rabner@gmail.com070-892 74 426 500 kr
Henrik Stenmohenrik.stenmo@gmail.com072-583 85 637 000 kr
Anna Hegerinanna.hegerin@norsys.se070-278 75 819 000 kr
Inga Wretlingingawretling@yahoo.se073-845 50 924 000 kr