Lokala regler för Saltsjöbadens Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingskansliet och vid första tee samt på hemsidan (www.saltsjobadengk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 • Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av vita pinnar, vita staketstolpar och/eller vita linjer.

 • Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 • Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 1 och 4 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  1. Mark under arbete
   1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
   2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 1. Grustäckta dräneringar på spelfältet är mark under arbete.
 2. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 3. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 1. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Alla avståndsplattor som markerar 100, 150 och 200 meter till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
 • Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen om såväl bollen som det oflyttbara föremålet ligger på den finklippta delen av spelfältet:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

 1. a) På spellinjen, b) Inom två klubblängder från greenen och c) Inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

 1. Organiska delar av banan

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering är organiska delar av banan.

Saltsjöbaden den 18 juni 2021

Tävlingskommittén

Klicka på nedanstående länk för att läsa dokumenten i pdf-format.