Idrottskommittén

Idrottskommittén ansvarar för elit- och juniorverksamhet på klubben.

Idrottskommittén (IK) är kommittén som tar ett helhetsgrepp på golfen som idrott.

IK svarar för policys, övergripande ledning/samordning, ekonomi och prioriteringar avseende junior och elitaktiviteterna på klubben.

Medlemmarna i IK har olika ansvarsområden såsom lagledare, lägeransvarig, tävlingsansvarig samt ansvariga för elit- och knatteverksamheten.

Idrottskommitténs medlemmar

Karin Emanuelli
Ordförande

karin.emanuelli@gmail.com

0708-39 02 06

Fredrik Edwall
Vice ordförande

fredrik.edwall@gmail.com

0705-66 06 85

Anders Jönsson
Ansvarig Saltis Golftejer

anders.jonsson@seb.se

0706-98 92 44

Åsa Samuelsson
Ansvarar för tjejsatsningen 2021

asa.samuelsson@storaenso.com

Carl Stenport
Tävlingsansvarig

carl@stenport.com

0708-32 29 44