Allmänna bestämmelser

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla tävlingar på GKS.

Dessutom gäller:

  • Regler för golfspel 2019
  • Spel- och tävlingshandboken (SGF 2020)
  • SGFs generella lokala regler
  • GKS lokala regler, bestämmelser och ordningsregler
  • Amatörbestämmelser
  • EGA Handicapregler 2019
  • Företagsgolf och RFs stadgar kap.12, Tävlingar
  • Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.