Krishandbok för Salsjöbadens Golfklubb

Om någon anställd, gäst, medlem, ledare eller lagdeltagare blir allvarligt skadad eller vittne till något allvarligt som olycka eller dödsfall, är det viktigt att det finns en plan för vad man ska göra, hur man gör och vem man kontaktar för att få stöd och hjälp. Den här krishandboken är ett viktigt stöd för ansvariga om en allvarlig händelse eller kris inträffar på eller inom Saltsjöbadens Golfklubb.